روزنامه جوان
1396/02/28

احمد توکلی:‌ آقای رئیسی حضور اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه را در دولتش قبول دارد

دكتر توكلي در كانال تلگرامي خود، در مطلبي خطاب به ملت ايران نوشت: اين خدمتگزار شما قصد نداشت به طور مصداقي درباره انتخابات رياست جمهوري نظري ابراز كند، اما به دو دليل در پاسخ به پرسش‌هاي مكرر برخي از هموطنان احساس وظيفه كردم در امر انتخاب مناسب‌تر، نظرم را به اطلاع شما برسانم. باشد كه اين نكات به شما در انتخابي بهتر ياري رساند. نخست آنكه حوادث ضمن تبليغات انتخاباتي و مشي و موضع‌گيري‌هاي رئيس‌جمهور محترم در مقام نامزد انتخابات، نگراني‌هايي را برانگيخته است كه آگاهي هموطنان از آنها نيز لازم است. دوم آنكه آرايش صحنه تغيير كرده و گزينه منتخب، يكي از آقايان رئيسي و روحاني خواهد بود. در اين موقعيت، به دلايل متعدد با لحاظ نقاط ضعف و قوت جناب آقاي رئيسي را براي برگزيده شدن به رياست جمهوري شايسته مي‌دانم و به وي رأي مي‌دهم.
 اما نگراني‌ها...  آقاي روحاني در دوران تبليغات انتخاباتي كاملاً در هيئت يك سياستمدار متعصب ظاهر شد و با صراحت و مكرراً بدون آنكه به انتقادات خيرخواهانه رفيق و رقيب اعتنا كند، نامزدهاي انتخابات و به تبع آنها مردم را به دو قطب طرفدار تعامل با جهان و جنگ‌طلب، طرفدار توسعه و خواهان آشفتگي، عزت جويان و انزواطلبان، آرامش‌خواهان و حاميان تنش و خلاصه راه و بيراهه تقسيم كرد. از همين سنخ مواضع كه بيشتر متوجه نظام سياسي كشور است تا اشخاص. آقاي روحاني بي‌محابا تمام سياستمداران و نهادهاي بسياري در حاكميت را با اتهامات موهومي نواخت كه نه از يك رئيس‌جمهور بلكه از يك فرد عادي بي‌تجربه نيز سر نمي‌زند و تنها از مخالفان نظام برمي‌آيد. ديواركشي در پياده‌رو، در طول ۳۸ سال تنها اعدام و زندان بلد بودن، منطقي جز ممنوع كردن نداشتن، منشأ ناامني در كشور و منطقه بودن، زبان بريدن و لب دوختن... . اگر رسانه‌هاي امروزي نبود از يك رئيس‌جمهور باوركردني نبود. اين اعتدال است يا افراطي‌گري؟ اين را هم توجه بفرماييد كه دولت با كمال جسارت تخلفي نيست كه به دولت قبل نسبت داده باشد و زشت‌تر و گسترده‌تر از آن را مرتكب نشده باشد. از دخالت بي‌پرواي وزرا و مقامات و دستگاه‌هاي رسمي دولتي تحت عناوين رسمي در انتخابات تا وام ده‌ميليوني به دهياران در اين ايام، از توزيع سود سهام عدالت تا اعلام پيامكي برقراري مجدد يارانه به كساني كه طبق قانون يارانه آنها قطع شده بود و تخلفات تأسف‌بار ديگر. اگر فردي با همكاري دسته‌اي زير علم اعتدال، افراطي‌ترين رفتار را داشته باشد و زير علم دموكراسي و قانون از ارتكاب زشت‌ترين اقدامات غيرقانوني پروا نكند، نگران‌كننده نيست؟ آيا اينان شايسته اعتماد و رياست بر جمهور مردم‌اند؟
 دسته‌بندي ديو و دلبري و نگاه افراطي كه از خصوصيات رويكرد و رفتار اشرافي و طرد مطلق ديگران ملازمه دارد، باعث شده كه ايشان هيچ ضعف و نارسايي را در دولت خويش نپذيرد و با صراحت تام اعلام كند هر آنچه وعده داده‌ام انجام داده‌ام و وعده‌هاي انجام نشده، به اين دليل بود كه نگذاشته‌اند! بدين ترتيب اگر رأي به آقاي روحاني به ادامه صدارتش منجر شود با عدم تفاهم و تعارضي كه با بخش مهم و گسترده‌اي از حاكميت پيدا مي‌كند چگونه خواهد توانست به وعده‌هايي كه داده است عمل كند. در دوره اول كه ايشان خود را حلقه وصل نيروهاي مختلف اجتماع معرفي مي‌كرد مدعي است كه همه ناتواني‌ها به دليل ممانعت ديگران بوده است.
حالا كه با اين مواضع تند و غيرمنطقي و غيرواقعي، به مقابله با بسياري از نهادها و اركان كشور پرداخته است، چگونه خواهد توانست از ظرفيت‌هاي كشور براي تحقق وعده‌هايش بهره بگيرد؟ و در پايان چهار سال مجدداً نگويد كه نگذاشتند. هدف از قانون اساسي، تأمين اهدافي بلند به دست كساني است كه مي‌خواهند با هم كار كنند نه آنكه با يكديگر پيكار كنند. اين سوال به طور جدي مطرح است كه آقاي روحاني با مواضع و رفتار فوق آيا سوگند رياست جمهوري را نقض نكرده است و مي‌تواند در آينده نسبت به آن پايبند باشد؟! در مقابل، آقاي رئيسي با تفاهم با همه اركان حكومت، فرصت تازه‌اي براي تأمين خواسته‌هاي ملت فراهم مي‌سازد. اگر هيچ دليل ديگري جز آن تضاد بين قول و عمل و آن تعارض بين رئيس‌جمهور و نهادهاي ديگر در آقاي روحاني و اين تفاهم بين آقاي رئيسي و اركان ديگر حكومت نباشد باز عملگرايي و عقلانيت ما را به سمت آقاي رئيسي هدايت مي‌كند.
به ويژه آنكه نگاه سلبي آقاي رئيسي به اجتناب از اصحاب انحراف و فتنه منحصر مي‌شود با اين قيد كه حضوراً به بنده گفتند «البته من هركس را كه با دولت قبل كار كرده منحرف نمي‌دانم و هر اصلاح‌طلبي را هم فتنه‌گر نمي‌شناسم» مخصوصاً آنكه پيشنهاد بنده براي به‌كار‌گيري برادران اصلاح‌طلب عدالت‌خواه با حسن قبول ايشان روبه‌رو شد. در صورت تعلق اراده شما ملت بر انتخاب آقاي رئيسي، من شعار ايشان را كه گفته‌اند «نه بازگشت به قبل و نه ادامه وضع موجود، بلكه تغيير به نفع مردم» و ساير شعارهايشان را، به ويژه اصرار بر شفافيت را، عهدشان با ملت مي‌دانم و با كمال استقلال رأي، عملكرد دولت را رصد مي‌كنم و ان‌شاءالله از منافع شما ملت دفاع خواهم كرد. البته با اقدام مدبرانه و خيرخواهانه برادر محترم آقاي قاليباف و دعوت آقاي رئيسي از ايشان براي همكاري در دولت، اميد توفيق اجراي تعهدات و وعده‌ها بيشتر شده است. به اميد ايراني آبادتر و مردمي با زندگي كريمانه‌تر.