روزنامه جوان
1396/02/28

روحاني: آب و صابون کجا بياورم!

اصفهان، تهران، خراسان و اكنون ايران. به فاصله 24 ساعت مانده به برگزاري دوازدهمين دور انتخابات رياست جمهوري، شور و شوق مردمي در حمايت از نامزدهاي انتخابات به اوج خود رسيده است. ديروز نيز آخرين تلاش نامزدهاي انتخابات براي جلب آراي مردمي بود. به‌همين دليل مشهد مقدس در دو برنامه جداگانه ميزبان حسن روحاني و سيد ابراهيم رئيسي بود.  پس از انصراف دكتر قاليباف و دعوت از مردم براي حمايت از حجت‌الاسلام رئيسي، بر اساس نظرسنجي‌ها و مطالعات ميداني، اقبال عمومي گسترده‌اي به سوي رئيسي شكل گرفته است. نخستين نشانه‌هاي اين اقبال از اصفهان آشكار شد. روزي كه ميدان نقش جهان اصفهان مملو از مردمي شد كه براي حمايت از وي خود را به اين نقطه رسانده بودند.  سپس موج مردمي حمايت مردمي از رئيسي به مصلاي تهران رسيد كه رسانه‌ها در توصيف اين حضور پرشور از تعابيري مانند  سونامي، رستاخيز و مانند اينها استفاده كردند. حضور مردم تهران در مصلي به قدري گسترده و پرشور بود كه برخي از خبرگزاري‌ها تعداد شركت‌كنندگان را تا 300 هزار نفر تخمين زدند. با پايان يافتن زمان تبليغات انتخاباتي، روحاني ( به عنوان كانديداي مدافع حفظ وضع موجود) و رئيسي ( كانديداي مدافع تغيير وضع موجود) آخرين سفر انتخاباتي خود را مشهد مقدس انتخاب كردند.
    چطور آب و صابون بياوريم و رويتان را بشوريمرئيس‌جمهور اما پيش از سفر به مشهد، در جمع مردم اردبيل ضمن حمله به رسانه ملي، منتقدان را با عباراتي خطاب كرد كه همگان را در بهت و حيرت فرو برد.
آنگونه كه خبرگزاري ايلنا گزارش كرده است، روحاني با بيان اينكه همه روز جمعه پاي صندوق بياييد تا صداوسيما درست شود، عنوان كرد: به خاطر خبرنگاران و كاركنان مظلوم صداوسيما به پاي صندوق‌هاي آرا بياييد. صداوسيما را از دست اين باند خلاص كنيد. اين همه حرف‌هاي ناروا زديد. آيا بهداشت و درمان كشور بهتر نشده است؟ اين همه تخت بيمارستاني، اين همه اعزام پزشك و خانه‌هاي بهداشت، چرا چشمان تيزبين شما آنها را نمي‌بيند؟ او با بيان اينكه مردم ايران، روز جمعه قدرت خودتان را دربرابر انحصارگران نشان دهيد، گفت: امروز با تلفن‌ها و موبايل‌هايتان فرياد بزنيد، امروز آنچه در مدارس درباره اخلاق مي‌گويند دروغ است. جمعه تمام مي‌شود، شنبه‌اي هم مي‌آيد. دروغ نگوييم. چطور آب و صابون بياوريم و رويتان را بشوريم؟ روحاني اگر كاري هم نكرد، آنقدر آزادي داد كه ۱۲ نفر بيايند اينجا شعار بدهند. اين آزادي را از دولت روحاني داريد.