روزنامه جهان صنعت
1396/02/28

امید به آینده با حضور جوانان در انتخابات

فردا سرنوشت توسعه کشور برای چهار سال آینده و ریل‌گذاری برای سال‌های پس از آن تعیین می‌شود. اینکه رهبری بر مشارکت حداکثری تاکید و تصریح فرمودند که برنده انتخابات مردم ایران هستند در حقیقت ناظر بر این مساله بود که اگر جمعه انتخابات با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود و نمایش قدرت ایرانیان شکل گیرد، روشن است که ایرانیان همواره عقلانیت را برای مدیران خود انتخاب کرده و می‌کنند و در این مبارزه به
پیروزی رسیده‌اند.
نیازی وجود ندارد که گفته شود مشارکت همه واجدان شرایط در انتخابات فردا تا چه حد اهمیت دارد چراکه در این مدت نه فقط نامزدها بلکه چهره‌های شاخص جامعه نیز بر این اهمیت تاکید کرده‌اند. اما ذکر این نکته و توجه به آن مهم است که در کنار انتخابات ریاست‌جمهوری که بر چهار سال آینده و سال‌های پس از آن تاثیر می‌گذارد، مشارکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا که ضامن توسعه‌یافتگی و مدرن شدن محله‌ها، شهرها و کلانشهرهای کشورمان است، اهمیتی بی‌بدیل دارد.
حضور پرشور جوانان در انتخابات فردا امید به آینده را به نمایش می‌گذارد.