روزنامه جهان صنعت
1396/02/28

حضور در پای صندوق رای نشان از بلوغ فکری مردم و جامعه دارد

شرکت در انتخابات در قرن حاضر در جهان همراه با روش‌هایی است که ملت می‌توانند برای حقوق اجتماعی خودشان تلاش و وضع خود را از این منظر بهبود ببخشند‌. روش مراجعه به صندوق رای و انتخاب نماینده یا رییس‌جمهور یا هرکسی که اصلح آنها باشد، این امکان را فراهم می‌کند که از طریق آن، مردم افکاری را که مدنظر دارند پیش ببرند‌. اکنون در دنیا برگزاری انتخابات روش شناخته‌شده‌ای است که مردم برای موفقیت افکار و استیفای حقوق اجتماعی‌شان باید به پای صندوق‌های رای بیایند‌. در کشوری که تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات زیاد است نشان‌دهنده چند عامل است‌: مردم در آن کشور شاد و سرزنده و به سرنوشت خود حساس هستند‌. مردم به حقوق اجتماعی خود اهمیت می‌دهند و همچنین برای اینکه باید وحدت خود را حفظ کنند اهمیت قائل می‌شوند‌. از طرف دیگر مردم به امنیت ملی خود اهمیت می‌دهند و برای کشور خودشان ارزش قائل هستند و سیگنالی که به خارج می‌فرستند، این است که مردم آمادگی کامل دارند در صورت لزوم هرکاری برای کشور پیش آید در آن دخیل و شریک شوند و سرنوشت‌شان را رقم بزنند‌. کسانی که به صندوق رای روی می‌آیند نشان می‌دهند که به روش‌های دموکراتیک و دموکراسی اعتقاد دارند و از تندروی پرهیز می‌کنند‌. آنها اعتقاد ندارند که باید جایی را تخریب یا اشغال کنند، اینها اعتقاد دارند که باید از طریق انتخاب افراد مورد علاقه خود، افکارشان را جلو ببرند تا اقتصاد و سیاست پیشرفت کند‌. آنها دل‌شان برای کشورشان می‌سوزد و در مجموع می‌خواهند امنیت ملی کشورشان را برآورده کنند‌. اینها آثاری است که از شرکت مردم پای صندوق‌های رای به دست می‌آید‌. وقتی می‌شنوید در فرانسه، انگلستان یا آمریکا چه درصدی در انتخابات شرکت کرده‌اند هرچه درصد شرکت‌کننده‌ها بیشتر باشد، این امر نشان بلوغ فکری مردم و جامعه است و نشان این است که باید با این کشور با حساب و کتاب حرف زد‌. اینها عواملی است که پشت سر حضور مردم در انتخابات شکل می‌گیرد و سیاستمداران دنیا می‌گویند مردم این کشور مردمی هستند که می‌توان با آنها با منطق صحبت کرد و این می‌تواند سیگنال صحیح و روشنی برای خارج از کشور باشد‌. همچنین نشان می‌دهند مردم حاضرند با حکومت تعامل کنند حتی اگر به حکومت هم انتقادهایی دارند، از طریق صندوق رای با حکومت صحبت می‌کنند که یکی را می‌پذیرند و یکی را نمی‌پذیرند‌. در این دوره ریاست‌جمهوری همه افراد شایسته و تاییدشده از سوی مردم هستند اما هرکدام دارای خصوصیات بیشتری هستند‌. بعضی‌ها در زمینه سیاست داخلی موفق هستند. و برخی دیگر ممکن است در زمینه اقتصادی موفق باشند برخی ممکن است هم در زمینه سیاست خارجی، حفظ امنیت کشور، اقتصاد و صنعت و مذاکرات سخت و مستحکم با خارج تجربه بیشتری داشته باشند‌. کاندیدایی که مجموع این تجربه‌ها را داشته باشند، باید انتخاب اصلح مردم باشد زیرا به این ترتیب مردم، کشورشان را نجات می‌دهند و به کشور کمک می‌کنند‌. روز جمعه همه مردم باید به این نکات توجه کنند و انتخاب خود را انجام بدهند‌.
* تحلیلگر مسایل بین‌الملل و نماینده اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل