افت کرونایی 35 تا 100 درصدی فروش در اصناف مختلف

پس از سپری شدن موج اول تبعات اقتصادی شیوع کرونا که بیشتر ناظر به تامین کالاهای بهداشتی و مبارزه با احتکار و گران فروشی این کالاها بود، هم اینک موج دوم تبعات شیوع این بیماری در حوزه اقتصاد آغاز شده و آن، تبعات رکودی این بیماری بر کسب و کارهاست. کارشناسان معتقدند که تاثیر این بیماری بر کسب و کارها هم از جنبه کاهش تقاضا و هم از جنبه کاهش عرضه است. چرا که افت تقاضا به افت فروش منجر می شود و این موضوع به همراه توصیه های منجر به قرنطینه خانگی مردمی، عرضه نیروی کار به بازار کار و تقاضای نیروی کار از این بخش را کاهش خواهد داد. در همین زمینه، دیروز خبرگزاری ایسنا نتایج تازه ترین بررسی وزارت صمت در خصوص افت تقاضای کسب و کارها پس از شیوع کرونا را منعکس کرد که حاکی از آن است تقاضای خرید از اصناف مختلف بین 35 تا 100 درصد کم شده است. جدول میزان افت تقاضا در رسته های مختلف را نشان می دهد.
رزرو هتل