مردم اشتباه نمی‌کنند

گروه سیاسی/ رئیس جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود، بار دیگر چهره یک سیاستمدار واقعگرا را از خود به نمایش گذاشت، سیاستمداری که واقعیات زمین سیاست و اجرا را می‌بیند و براساس مقدورات، تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند. مشخصاً وقتی حسن روحانی از شرایط سه گانه انتخاباتی گفت، این واقعگرایی نمایان‌تر شد. او گفت برای انتخابات سه شرط می‌توان متصور بود؛ انتخاب مطلوب، انتخاب محدود و انتخاب نکردن. براین اساس او توصیه کرد حال که شرایط انتخاب مطلوب وجود ندارد، بهترین راه انتخاب محدود است، نه اینکه اساساً انتخاب کنار گذاشته شود. به همین سیاق اگر بخواهیم نشست خبری روز گذشته رئیس جمهوری را توصیف کنیم، می‌توانیم آن را نشستی برای تشریح شرایطی بدانیم که دولت در آن قرار دارد؛ شرایط فشار حداکثری امریکا از یک سو و تلاطم‌های سیاست داخلی از سوی دیگر، باوجود این، روحانی نشان داد دولت دوازدهم تلاش کرده است بهترین تصمیمات را اتخاذ کند، تصمیماتی که زمینه‌ساز کاهش نوسان‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر شده است. نشست خبری روز گذشته روحانی یک تفاوت عمده هم داشت؛ اینکه او زمان کمتری را به صحبت‌های آغازین خود اخ

منبع خبر:

رزرو هتل