تشکیل کمیته رفع موانع مالی تولید در خراسان رضوی

احکام پنج عضو  کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی خراسان رضوی از سوی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و ابلاغ شد تا با تفویض برخی اختیارات در حوزه بانکی، گام مهمی در زمینه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برداشته شود. به گزارش خراسان رضوی، اگرچه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان تا کنون مصوباتی برای رونق تولید داشته اما گاهی با موانعی در حوزه بانکی و اعطای تسهیلات مواجه بوده است و حالا به نظر می رسد با تصمیم بانک مرکزی، این موانع از پیش پای صنعت و تولید برداشته خواهد شد. با حکم رئیس کل بانک مرکزی کمیته ای متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی تشکیل می شود و به عنوان بازوی حمایتی بر حسن اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نظارت می‌کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این خصوص گفت: کمیته خبرگان بانکی و اقتصادی در این استان تشکیل شد که این کمیته مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را بررسی کند و در صورتی که به این جمع‌بندی برسد که بانک به وظیفه خود عمل نکرده‌، بانک ذی ربط را به کمیته انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.
دستور قانونی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات یا ارائه دلایل استنکاف
به گزارش روابط عمومی استانداری، «علی رسولیان» تصریح کرد: براساس ماده ۶۲ الحاقی به "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با ارائه تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت  کنند  یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند. همچنین مطابق تبصره ماده ۶۲ مقرر شده در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مد نظر، توسط هیئتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مد نظر به تایید هیئت مذکور نرسد، بانک موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضی شود. وی بیان کرد: اعضای این کمیته را یک نفر از مدیران استانداری، یک نفر از مدیران تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و سه نفر از بانک‌های خراسان رضوی تشکیل می‌دهند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تاکنون 2146 فقره پرونده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی استان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی بررسی شده‌ است. این کارگروه 2474 مصوبه داشته که از این تعداد درباره 1933 فقره پرونده اقدام شده و ۵۳۰ فقره نیز در دست اقدام است.
اختیارات کمیته خبرگان بی سابقه است
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خراسان رضوی با مثبت ارزیابی کردن تشکیل این کمیته در استان گفت: برای اولین بار است که چنین اختیاراتی از رئیس کل بانک مرکزی به کمیته ای در استان ها تفویض شده و این به دلیل ارتقای جایگاه ستاد تسهیل خراسان رضوی و اجرایی شدن مصوبات آن هاست. «حسن مونسان» افزود: پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دستور کار این کمیته بوده و به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل عملیات اجرایی ستاد تسهیل استان کمک ویژه ای خواهد کرد و کار آن پیگیری مواردی است که بانک ها به هر دلیل تسهیلات مربوط به رونق تولید و کمک به واحدهای تولیدی را انجام نداده اند  . مونسان تاکید کرد: این کمیته مستندات بانک ها برای تعهد نداشتن به مصوبات را بررسی  می کند و در صورت مورد موافقت قرار نگرفتن این خبرگان بانکی و اقتصادی، بانک مربوط موظف به اجرای مصوبات خواهد بود، در غیر این صورت به شورای انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
 
رزرو هتل