ضرورت توانمندی فراگیر زنان

لعیا جنیدی
معاون حقوقی رئیس جمهوری
روز زن مجالی است برای نگاهی به گذشته و ارزیابی دستاوردها، موفقیت‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌های حوزه حقوق زنان و اندیشه‌ای برای آینده در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی که  تاکنون دیده نشده‌اند. تاریخ تلاش زنان برای بهبود وضعیت‌شان به درازای تاریخ بشریت است و تاریخ همراه شدن نسبتاً رسمی جامعه جهانی با این تلاش  به چندین دهه می‌رسد. این تلاش‌ها بی تردید منجر به ارتقای مشارکت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان شده است اما همچنان میان موقعیت  کنونی زنان و شایستگی‌های آنان فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد. چنان که در دنیای امروز حتی در جوامعی که دست‌کم قوانین برابری حقوق زن و مرد مقرر می‌دارند هنوز شاهد تبعیضات ناروا و سوء استفاده از زنان هستیم.
یکی از شاخص‌های جامعه مدنی و لازمه گسترش مشارکت مردمی، مشارکت زنان  در اجتماع است. زیرا مشارکت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم در چارچوبی تحقق پیدا می‌کند که بر اساس آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر عاری از تعصبات و تبعیضات جنسی و دیگر تبعیض‌های ناروا برخوردار

منبع خبر:

رزرو هتل