حجم نقدینگی 2262 هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی ایران تازه‌ترین داده‌های مهم مرتبط با اجزای نقدینگی و متغیرهای پولی را منتشر کرده است. انتشار جدیدترین آمار بانک مرکزی از آن جهت اهمیت دارد که سمت و سوی سیاست‌های پولی کشور طی یک سال منتهی به آذر ماه سال‌جاری را بخوبی نشان می‌دهد.
این آمار نشان می‌دهد که چگونه سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم افزایش یافته است.پول داغ یا هسته مذاب نقدینگی چگونه شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولید‌کننده را افزایش داده است.
رابطه رفتار نقدینگی و تورم
مطابق با داده‌های جدید بانک مرکزی کل نقدینگی کشور از آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال 98 معادل 28.2 درصد افزایش یافته است. یعنی از مبلغ 18828.9 هزار میلیارد ریال به رقم 22823.1 هزار میلیارد ریال رسیده است. به بیان ساده تر، معادل 3794.2 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. اما آیا این تغییر بیان‌کننده افزایش نرخ تورم است؟ بررسی نرخ تورم در آذر 98 نسبت به آذر 97 نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در این بازه 27.8 درصد و تورم میانگین سالانه در همین بازه، معادل 40 درصد بوده است.
نقدینگی چیست؟
به تعبیر برخی از اقتصاددانان

منبع خبر:

رزرو هتل