شفافیت راه پرتاب را هموار‌تر می‌کند

امیر عباس نخعی
روزنامه نگار
در دل تاریک و سرد کویر همه لحظه شماری می‌کنند تا گرما و نور بلند شدن سیمرغ که بر بالش ظفر نشسته است فضا را بشکافد و گرمایی هرچند موقت ایجاد کند. ده، نه، هشت، هفت، ....آتش. این دستوری است که همه منتظرش بودند فضا به مانند صبح روشن می‌شود و گرمایش هوا را می‌شکافد. ماهواره بر سیمرغ ظفر را به دوش می‌کشد و تا مرز موفقیت با خود می‌برد. اما ماهواره به‌دلیل اینکه ماهواره بر به سرعت لازم نمی‌رسد در مدار تزریق نمی‌شود.یکشنبه این هفته ایران آزمایش دیگری را برای در مدار قرار دادن ماهواره انجام داد که به نظر موفقیت‌آمیز بود. البته موفقیت را در این پرتاب هرکس از نگاه خویش معنا کرد؛ کسی عملکرد ماهواره بر و پرتابش را موفقیت‌آمیز دانست، کسی کسب تجربه در حمل و دانش ساخت ماهواره و نگاه نگارنده از منظر رسانه است.
موفق بودیم چون این بار کمی جرأت به خرج دادیم و اهل رسانه را با خود همراه کردیم. این بار برای اولین مرتبه خبر را از توئیت ترامپ و بی‌بی‌سی و اینترنشنال و.... نشنیدیم. این بار رسانه‌های داخلی بودند که خبر دادند. این بار بازی با افکار عمومی را به

منبع خبر:

رزرو هتل