وحدت‌شکنی در روز وحدت - عباس سیدکریمی

برحسب وظیفه و نیز پاسداشت چهلمین روز درگذشت سردار شهید اسلام در راهپیمایی شرکت نمودم. 
در تمامی طول مسیر پلاکارد یا تراکت‌هایی در رابطه با وحدت در نزد اکثریت شرکت کنندگان در راهپیمایی با عکس شهید سلیمانی را دیدم و با خود می‌اندیشیدم که خدا رحمتش کند در زمان حیات  مایه نجات و پس از شهادت عامل وحدت مردم بود. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد، اما متاسفانه دقیقا در جلو پاویون سخنرانی دسته ای را دیدم که مستقر شده بودند و تعدادی موبایل به دست از آنان فیلمبرداری می‌کردند. این افراد که هیچ کس هم مزاحمتی برایشان فراهم نمی‌کرد با مشت‌های گره کرده شعار‌هایی علیه دولت سر داده بودند و در پایان هر جمله رئیس جمهور شعارهایی توهین آمیز سر
 می‌دادند.
دیدن این افراد باعث شد چند مساله در ذهنم شکل بگیرد:
1- اینان از کدام ناحیه و چه کسانی حمایت می‌شوند که هیچگونه ممانعتی از کار آنان توسط نیروی انتظامی و امنیتی به عمل نمی‌آمد.
2- آیا در شأن این روز بود دقیقا در زمانی که رئیس جمهور از مقام و جایگاه سردار شهید سلیمانی صحبت می‌نمود شعارهای ضد وحدت را جاری سازند؟
3- چه کسانی در پشت پرده قرار دارند که هرگز دوست ندارند تا وحدت بین مردم کاملا شکل بگیرد و حتی از یاد برده‌اند که امام راحل نیز مداوما تاکید بر وحدت کلمه داشتند.
5- چرا گروهی دقیقا در چنین روز عظیمی آب به آسیاب دشمن بریزند زیرا کاخ سفید نشینان تنها به‌دنبال همین هستند تا با بزرگنمایی چنین رخداد‌هایی مغرور تر گشته و گلوی ما را بیشتر بفشارند و با گسترده‌تر کردن تحریم‌ها مصائب بیشتری را رقم بزنند.
رزرو هتل