<ظفر> در مدار آرام نگرفت


«ماهواره بر سیمرغ، ماهواره «ظفر» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد، اما ماهواره بر بسرعت موردنیاز جهت تزریق ماهواره در مدار موردنظر نرسید و بهینه سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.» سید احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع با بیان مطلب فوق افزود: در مأموریت پرتاب ماهواره ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ همه فرآیند‌های پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره بر و ماهواره، تست‌های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشار گذاری، به‌طور کامل به انجام رسید، ​ فرآیند پرتاب و استارت موتور‌های مرحله ۱ ماهواره بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله ۲ بدرستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. گفتنی است؛ بخش قابل توجهی از اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده‌های تله متری از فرآیند پرتاب به‌طور کامل احصا گشت که با تحلیل این داده‌ها و تطبیق عملکرد زیر سیستم‌ها با طراحی انجام شده، بهینه سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.
ساخت ماهواره ظفر به سفارش سازمان فضایی ایران و توسط محققان دانشگاه علم و صنعت

منبع خبر:

رزرو هتل