ایران جشنواره

هر روز 4 صفحه همراه روزنامه و 8 صفحه در سالن های
نمایش فیلم و اجرای تئاتر

با بهتاش صناعی‌ها و مریم مقدم  در حوالی فیلم‌شان «قصیده گاو سفید»

خواست مخاطب
 در تعیین سرنوشت شخصیت‌ها مهم است‌

- عماد‌الدین رجب‌لو در گفت‌وگو با «ایران» ؛ هیچ کس ما را نمی‌بیند

13تا 16


منبع خبر:

رزرو هتل