مشکل سیلاب در استان کم آب

 مهدی قمشی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
استان سیستان و بلوچستان از نظر نزولات جوی با متوسط دراز مدت 100 میلی متر در سال، از لحاظ آب بعد از استان یزد فقیرترین استان کشور محسوب می‌شود. به‌همین جهت در همیشه تاریخ به رودخانه هیرمند به عنوان بزرگ‌ترین رودخانه مشترک بین ایران و افغانستان وابسته بوده است. حوضه رودخانه هیرمند در فضای سرزمینی دو کشور ایران و افغانستان قرار گرفته ولی سرچشمه آن و ۹۵ درصد مسیر این رودخانه در افغانستان است، لذا این کشور را نسبت به ایران در موضع بالادستی قرار داده و این کشور با استفاده از این مزیت، استان سیستان و بلوچستان ما را از آب هیرمند محروم ساخته است. کشور ما نیز از مزیت اشتراکات فرهنگی و تعاملات هیدروپلیتیک با افغانستان تا کنون نتوانسته استفاده مفید نموده و سهم متناسبی از آب هیرمند دریافت نماید به‌طوری که در 150 سال گذشته سهم ایران از آب این رودخانه از 3400 (سه هزار و چهارصد) میلیون مترمکعب در سال (قرارداد حکمیت گلد اسمیت در سال 1251) به 820 میلیون مترمکعب در سال (پروتکل هیرمند در سال 1351) یعنی یک چهارم کاهش یافت و اکنون سال‌ها

منبع خبر:

رزرو هتل