جنب و جوش استارتاپ‌ها در قلب نوآوری

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
8 داستان استارتاپی در دانشگاه شریف. داستان‌هایی که خیلی از ما با آن بیگانه هستیم. می‌گویم کسب و کار نوین خوب است و در عصر جدید همه باید دنبال آن برویم اما از همان ابتدای راه، خیلی از درها بسته است. دانشگاه و صنعت کمترین همکاری را دارند و همه می‌خواهند ساز خود را کوک کنند. اما با‌وجود تمام مشکلات و موانع استارتاپ‌ها از تنگناها عبور و مسیر خود را پیدا کردند. آنها از جیب خود هزینه می‌کنند تا کسب و کاری را راه بیندازند که از آن امرار معاش کنند.
وضعیت استارتاپ‌ها و روحیه‌ای که آنها برای آینده دارند سوژه ما شد تا به منطقه‌ای برویم که زبانزد تمام استارتاپ‌ها شده است و خیلی‌ها می‌گویند اگر به دانشگاه شریف بروید موفق می‌شوید. در منطقه 2 تهران نواحی شریف معروف است، نواحی که در آن استارتاپ‌ها در حال تقویت شدن هستند. بخش خصوصی و دانشگاه در حال خرید ملک و زمین هستند تا بتوانند مرکزی بزرگ از استارتاپ را ایجاد کنند. به‌گفته ساکنان این منطقه نواحی شریف مرکز کسب و کار نوین شده است. شاید همین مرکز باعث شده قیمت خانه در در خیابان‌های منتهی به دانشگاه شری

منبع خبر:

رزرو هتل