داستان اختراع خودکار

‌تا حالا فکر کرده‌اید اگر خودکار نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ حتماً پیش خودتان می‌گویید، هیچی! با مداد می‌نوشتیم. البته که خودتان هم خوب می‌دانید اثر مداد به ماندگاری خودکار نیست ولی به‌هرحال قبل از اختراع خودکار، خودنویس اختراع شده بود. پس ظاهراً دیگر نیازی به‌وجود خودکار نبود. خودنویس، هم قشنگ است و هم با آن می‌شود خوش‌خط نوشت پس هرجور فکر کنیم هیچ نیاز خاصی به‌خودکار نبود، ولی آنهایی که در قدیم با خودنویس می‌نوشتند، چنین فکری نداشتند.
در واقع آنها از دست خودنویس به ستوه آمده بودند. جوهر خودنویس زود خشک نمی‌شد و باید آنقدر صبر می‌کردند تا جوهر خشک شود. همین هم کارها را عقب می‌انداخت. مثلاً یک نویسنده باید کلی صبر می‌کرد تا جوهر یک ورق نوشته‌اش کاملاً خشک شود.
 در سال 1938 یعنی 82 سال پیش یک روزنامه نگار مجارستانی به‌نام «لازلو بیر» که از خودنویس خود و زمان زیادی که برای خشک شدن لازم داشت، به ستوه آمده بود با دیدن مرکبی که در چاپ روزنامه استفاده می‌شد، فکری به سرش زد. مرکب چاپ روزنامه خیلی زود خشک می‌شد و لازلو به این فکر افتاد که از آن داخل خودنویس استفاده

منبع خبر:

رزرو هتل