الزامات امنیت غذایی


عباس کشاورز
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی
به نام خداوند جان و خرد
ستایش کنم ایزد پاک را/ که دانا و بینا کند خاک را
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، حفظ اشتغال پایدار، تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از مواد اولیه صنایع به عنوان پایدارترین بخش اقتصادی بوده و جایگاه ویژه آن در توسعه ملی همواره مورد توجه تمامی دولت‌ها و جوامع می‌باشد. بدین‌خاطر توجه و مراقبت از دستاوردهای این بخش در سر لوحه اقدامات ملی قرار دارد. در بخش کشاورزی، تأمین امنیت غذایی به مفهوم تولید و عرضه غذای کافی و مقرون به صرفه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. تبلور این رویکرد در سیاستگذاری‌های ملی در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی» برنامه‌های مختلف توسعه از جمله برنامه ششم بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد جمهوری اسلامی ایران به مقوله امنیت غذایی می‌باشد. موضوع قابل توجه در امنیت

منبع خبر:

رزرو هتل