به قدردانی شاعران وطنارمغان بهداروند
وطن در هماره‌‌ تاریخ، بن‌مایه‌‌ آفرینش‌های ادبی بوده است. تفاخر به حماسه‌های ادبی که در جدال اهورا و اهریمن و در کشاکش اساطیر و پهلوانان شکل گرفته‌اند، فصل مشترک همه‌ سرزمین‌ها و انسان‌هاست. وطن‌دوستی در ادبیات فارسی با شاهنامه، شاهکار فردوسی شروع می‌شود و ادامه می‌یابد و تمدن ارجمند ایران که وطن‌دوستی را خصیصه‌ مشترک خود و اسلام نیز می‌یابد، حفظ هویت ملی و اعتبارات میهنی خود را به شاعران وا ‌می‌سپارد. از جمله تفردهای عصر ما یکی همین تأکید و توجه شاعران به وطن و عشق به سرزمین و بیگانه‌ستیزی است که نام‌های قابل احترامی در این میان پیش چشم مخاطبان و علاقه‌مندان ادبیات باقی است.  انکار نقش ادبیات به عنوان جدی‌‌ترین نگاهبان فرهنگ و هویت ملی، هیچ تغییری در تمایز نقش و اثرگذاری وضعیت آن ندارد. این شماره از سه‌شنبه‌های شعر با انتخاب درخشان‌ترین آثار شاعران پس از مشروطیت و شاعران و ترانه‌نویسان روزگار خویش بر آنیم تا همراه مردمانی که سرودهای وطن‌دوستی و میهن‌پرستی را بر لب دارند و خاک پاک ایران را از کید و کینه‌ بیگانه در امان داشته‌اند، قدردان

منبع خبر:

رزرو هتل