بودجه 1399؛ آزمون مجلس

نمایندگان مجلس بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین اقدام به ارائه طرحی کردند که خواهان بازگشت قیمت به‌شکل سابق بود. طرحی چندفوریتی. پیش‌ از رسیدگی چرا طرح را مسکوت گذاشتند؟ این پرسش برای بسیاری پیش آمد که چرا مجموعه نمایندگان وارد تصمیمی می‌شوند که تا این حد دچار ابهام و ایراد است که مجبور می‌شوند آن را کنار بگذارند؟ آیا هیچکس نبود که حداقل با این تصمیم مخالفت جدی کند تا اکثریت قاطع نمایندگان زیر چنان طرح چند فوریتی را امضا نکنند؟ پاسخ این است که منطق نمایندگان مجلس در این شرایط و در ورود به مسائل کشور، کوشش برای رأی‌آوری و همراهی با موج است و این نگاه لزوماً به نفع کشور نیست و موجب بهبودی امور نخواهد شد. درست است که نمایندگان مجلس آن طرح را پس گرفتند و اجرا نشد، ولی این پس گرفتن، نباید موجب شود که ایراد رویکرد اصلی آنان نادیده گرفته شود. زیرا اکنون که فصل تصویب بودجه است، همان علل و زمینه‌هایی که موجب ارائه آن طرح شد، کماکان وجود دارد و آثار خود را هنگام تصویب لایحه بودجه نیز به جا خواهد گذاشت. این مثل آن است که عینک یک نفر تصویر اشیاء را شکسته و غیرواقعی نشان دهد. اگر

منبع خبر:

رزرو هتل