جدل دانشجو با سخنگومرتضی گل‌پور
 خبرنگار حوزه دولت
 تند و آتشین اما با متانت، یا اینکه دست‌کم علی ربیعی از کوره در نرفت. روز گذشته سخنگوی دولت میهمان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بود، میهمانی که صریح‌ترین، تندترین، هیجانی‌ترین و بی‌پرواترین صحبت‌ها، نقدها و شعارها را از چپ و راست، از دانشجوی بسیجی یا انجمن اسلامی شنید و به قدر وسع جلسه، به آنان پاسخ گفت. در هیجانی بودن جلسه و بی پروا بودن دانشجویان میزبان، همین بس که سخنگوی دولت با شعار و فریاد «نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب» پشت تریبون رفت. مجری مراسم که عضو بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود، ابتدا گفت که از چهره‌های بسیاری همچون اسحاق جهانگیری دعوت شده بود اما اجابت نکردند، یا اینکه دو سال متوالی از علی عسگری، رئیس صداوسیما هم دعوت شد اما هر بار به این جلسه نیامد و تنها علی ربیعی، سخنگوی دولت بود که به دعوت بسیج دانشجویی پاسخ مثبت داد.
هیچ حرف و نقد و گاه سخن دور از ادبی نبود که خطاب به علی ربیعی گفته نشده باشد، سخنانی که به خطابه‌های آتشین سیاسی و شور هیجانات راهپیمایی‌های خیابانی نزدیک

منبع خبر:

رزرو هتل