عزم بهارستان با دستان خالیابراهیم بهشتی
دبیر سرویس سیاسی
طیف‌هایی از اصولگرایان که بتدریج ترجیح می‌دهند از زیر این تابلوی سیاسی خارج و نام‌های جدیدی همچون «ارزشی‌ها» یا «انقلابی‌ها» یا «نو اصولگرایان» را برای خود انتخاب کنند، از هم اکنون خود را پیروز انتخابات مجلس یازدهم می‌دانند. آنها در مواضع خود دولت و مجلس مستقر را آماج حملات خود کرده و از هم اکنون وعده رفاه، آرامش و دوران وفور نعمت سر می‌دهند. از منظر آنها آنچه مردم ایران این روزها بخصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی بدان دچار هستند، از سر بی کفایتی دولت و بی لیاقتی مجلس است و حالا آنها آمده‌اند که «سنگر»‌ها را یکی یکی فتح کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد استراتژی آنها بی اعتبار کردن دو قوه مجریه و مقننه است.
علیرضا زاکانی از نماینده‌های دوره‌های هفتم تا نهم مجلس، روز دوشنبه در خبرگزاری فارس هنوز نه انتخاباتی انجام شده و اصطلاحاً نه به بار است نه به دار، وعده داده که در مجلس آینده طرح مدیریت مصرف سوخت یا همان سهمیه‌بندی بنزین را تغییر خواهند داد. او همچنین با توصیف دولت به صفاتی همچون ناکارآمد، ناامید و خسته، به تخریب آن بسنده نکر

منبع خبر:

رزرو هتل