درخواست بازداشت بیش از 200 مسئول عراقی از جمله 20 وزیر و نماینده

کمیته شفافیت عراق در جدیدترین گزارش، ضمن اتهام به بیش از دویست مسئول سابق و فعلی، توصیه کرد که بیش از بیست وزیر و نماینده محلس کنونی و سابق به اتهامات گوناگون بازداشت شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، «کمیته شفافیت» (هیئه النزاهه) عراق روز دوشنبه در گزارشی بیش از دویست مقام مسئول فعلی و سابق را متهم اعلام کرد.
دایره تحقیقات کمیته شفافیت عراق در بیانیه‌ای عملکرد ماه مهر گذشته خود را در صدور احکام بازداشت و احضار وزیران و دیگر مقامات این کشور شامل 256 نفر تشریح کرد.
در این بیانیه آمده است: طی مدت مذکور احکام احضار نُه وزیر شامل دو وزیر فعلی، پنج وزیر سابق، دو وزیر اسبق، 12 عضو محلس که 10 نفر آنها از اعضای محلس فعلی هستند، یک معاون وزیر فعلی، سه نفر از معاونان وزرای سابق و دو نفر از معاونان وزرای اسبق صادر شد.
به گفته کمیته شفافیت عراق احکام احضار و بازداشت همچنین شامل یک استاندار فعلی، 11 استاندار سابق، 118 عضو شوراهای استانی فعلی، 26 عضو شوراهای استانی سابق و 11 عضو شوراهای استانی اسبق عراق است.
رزرو هتل