راه پیروزی بر تحریم

 دیاکو حسینی
کارشناس مسائل سیاست خارجی
پیش از آنکه دونالد ترامپ و تیم همراهش تصمیم نهایی خود را در اعلام یا انکار حمایت از اعتراضات آبان ماه بگیرند، روند ترمیم آسیب‌ها به سرعت در ایران آغاز شد. تنها کمی پس از بازگشت کامل آرامش به کشور، به دستور رئیس جمهوری هیأت بررسی نحوه جبران خسارت شهروندان در حوادث اخیر تشکیل شد و اکنون زمان مسئولیت شفاف سازی و دلجویی از آسیب دیدگان بیگناه است و همزمان رهبری نیز با شهید نامیدن شماری از این کشته شدگان موافقت کرده‌اند. این همدلی و برداشتن گام‌های اولیه اما خردمندانه، انعطاف ضروری را به سیاست‌های داخلی و خارجی ایران بازمی گرداند. به هیچ وجه دور از انتظار نبود که امریکا به نحوی زمینه از پیش موجود نارضایتی اجتماعی در ایران را که مستقیماً به تحریم‌های امریکا مربوط می‌شود، مصادره کند یا از ابتدا در تحریک آن نقش داشته باشد اما این یک توضیح کافی برای سلب مسئولیت ازهمه آن نهادهایی نیست که می‌توانستند با عملکرد بهتر مانع ازاین موج سواری شوند. اهمیت این خودانتقادی امروز بیشتر از هر زمان دیگری است چون به زبان ساده و در شرایطی که شدید

منبع خبر:

رزرو هتل