فرصتی که نباید دریغ شودلیلی گلستان
مترجم و گالری‌دار
لیلی گلستان از مترجمان با سابقه و مدیر گالری گلستان است که در رویدادهای رقابتی هنرهای تجسمی بارها به‌عنوان داور حضور داشته و نقش مهمی در شناسایی و معرفی هنرمندان جوان به جامعه تجسمی ایفا کرده است؛ نمونه‌اش جایزه ورسوس که گلستان یکی از داوران نهایی آن بود و جدید‌ترین دوره‌های بعد از نهایی شدن آثار انتخاب‌شده در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. گلستان حضور این رویداد‌ها را عاملی انگیزه‌بخش برای جوانان می‌داند.

برگزاری رویدادهای رقابتی ویژه جوانان هنرمند بسیار مفید است و هر چه تعداد آنها بیشتر شود بهتر موجب تشویق جوانان خواهد بود. چرا که آنها نمی‌توانند همیشه آثار خود را در گالری‌ها نمایش دهند و وقتی کارشان در رویدادی حاضر شود و داوری بشود اگر جایزه هم ببرند تشویق می‌شوند و این اتفاق برای آینده آنها بسیار خوب و دلگرم‌کننده است. این رویدادها مانند یک غربال می‌ماند و داوران کار جوان‌ها را الک می‌کنند تا خوب‌ها باقی بمانند. پس این هنرمندان خوب را باید حمایت کرد و تنها جایزه دادن به آنها کفایت نمی‌کند، بلکه باید گالری‌ها ی

منبع خبر:

رزرو هتل