مدیریت راهبردی برای سرمایه میان نسلی نفت

 سعید شریعتی
فعال سیاسی
اقتصاد ملی ایران متأسفانه در باتلاق نفت فرو رفته است. حداقل سه دهه است که نخبگان، روشنفکران، اقتصاددانان، مدیران ارشد صنعت نفت و سیاستگذاران عالی کشور به این صرافت افتاده‌اند که چگونه این ماده سیاه را از جیب ملت درآورند و آن را به حساب پس‌انداز بین نسلی بسپارند. مهم است که درک این خدمت تاریخی برای همه نسل‌های فعلی و آتی ایران عمومی شود، فراگیر شود و همه مردم بتوانند این تغییر نگرش به «دارایی سرمایه‌ای» را با پوست و گوشت و استخوان درک کنند. من هر گاه در خوانش اسناد بودجه‌ای در بخش منابع بودجه به عبارت «فروش دارایی سرمایه‌ای» برمی‌خورم، اندوهی عمیق برای آینده و سرنوشت فرزندم و همه فرزندان ایران زمین به جانم می‌نشیند. چرا ما باید دارایی‌های سرمایه‌ای‌مان را بفروشیم و سال‌به‌سال و روز به روز آن را خرج امور جاری و روزمره کنیم. نگاه به نفت به‌عنوان «پول توجیبی حکومت» سرنوشت کشور را به فلاکت کشانده است. پول نفت از ما «ریچ کیدز»ی ساخته است که امروز هم که فقط چند ماه سکه ما را در بازار نمی‌خرند صدای خالی بودن کاسه چه کنم چه کنم‌مان برای همگان

منبع خبر:

رزرو هتل