بی‌مزد بود و منتترانه بنی‌یعقوب
گزارش نویس
هیچ وقت داوطلب بوده‌اید؛ داوطلب انجام کاری که نفعش به همه برسد و نه تنها به خودتان؟ هیچ وقت فکر کرده‌اید، می‌توانید برای بهتر شدن اوضاع قدمی بردارید و کاری کنید تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشد؟ اینها کاری است که یک داوطلب انجام می‌دهد.
فردا پنجشنبه 14 آذر برابر با 5 دسامبر روز جهانی داوطلب است. فعالیت داوطلبانه با حقوق و مزایای اقتصادی همراه نیست، اما می‌گویند آرامشی دارد که در کارهای دیگر نیست. نمی‌دانم چه تصوری از فعالیت داوطلبانه دارید. اصلاً شاید شما که این گزارش را می‌خوانید دلتان بخواهد برای کمتر شدن فقر و بیسوادی کاری کنید یا شاید هم برای بهتر شدن آب و هوا و محیط زیست اما نمی‌دانید باید از کجا شروع و دقیقاً چه کنید.
با حس خوب دیگران قوی می‌شویم
همه این سؤال‌ها در ذهن میلاد رمضانی مقدم هم بود، داوطلب فعال یکی از «ان جی او»هایی که این روزها برای مبارزه با خشونت فعالیت می‌کند: «اوایل در شهر خودم دنبال فعالیت داوطلبانه بودم. چند باری به بهزیستی رفتم اما از من بیمه خواستند که برایم ممکن نبود چون شاغل نبودم. بعد به

منبع خبر:

رزرو هتل