<مذاکره> تنها ابزار دیپلماسی آب نیست

زهرا کشوری
خبرنگار
حجت میان آبادی پژوهشگر ایرانی حرف‌های تازه‌ای درباره دیپلماسی آب و محیط‌ زیست دارد. او معتقد است برخی کشورهای همسایه در این زمینه از منظر برنامه‌‌ریزی و اقدام بعضاً بسیار جلو‌تر از ایران هستند. این پژوهشگرحوزه محیط زیست می‌گوید: «دیپلماسی آب تنها محدود به وزارت خارجه نیست؛ در برخی موارد ممکن است نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیپلماسی آب و محیط‌ زیست حتی پررنگ‌‌تر از نقش وزارت امور خارجه باشد.»
وی تأکید بر اهداف مشترک (مشترکات) و پتانسیل‌های همکاری از جمله مشترکات فرهنگی، قومی و زبانی بین کشورهای همسایه را یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی آب و محیط زیست در منطقه می‌داند. با او درباره ابزارهای دیپلماسی که می‌تواند راهی به برون رفت از مشکلات منطقه‌ای اطراف حوضه‌های آبریز پرتنش از جمله دجله و فرات، هیرمند، ارس و... باشد، گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
‌ دیپلماسی آب کجا وارد مباحث آبی و محیط‌ زیست شد؟
برای پاسخ  به این سؤال باید بدانیم یکی از ویژگی‌های مهم سیستم‌های آب و محیط‌ زیست این است که مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. برای آب

منبع خبر:

رزرو هتل