تولیدکننده را فراری ندهید

صادق حسینی / محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و اقتصاددان تأکید دارد مبارزه با فساد برنامه مشخص می‌خواهد؛ برنامه‌ای که همه زوایا و ابعاد مترتب بر آن را مد نظر داشته باشد. نماینده مجلس هفتم که صبغه سیاسی اصولگرایی دارد، نگران تبعات برخوردهای هیجانی و جناحی به اسم مبارزه با فساد است که می‌‌تواند به فرار سرمایه و رکود بیشتر اقتصادی دامن بزند. خوش‌چهره همچنین تأکید دارد که زمینه‌سازان فساد برای برخورد‌های قضایی در اولویت هستند.
 
گفته می‌‌شود فساد در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به نظر شما این ادعا پیوست علمی هم برای اثبات دارد و آیا اساساً منحصر به ایران است یا در دیگر کشورها هم شیوع دارد؟
همه شاخصه‌های آماری نشان می‌دهد که فساد در تمام دنیا با یک رشد فزاینده‌ای همراه است. چرا که حجم تولید و مبادلات اقتصادی افزایش پیدا کرده است. این فساد در همه حوزه‌هایی که دارای متغیرهای اقتصادی هستند، مشاهده می‌‌شود. در واقع به تناسب گستردگی حجم اقتصاد، پدیده اقتصاد زیرزمینی و در کنارش فساد اقتصادی و مقولاتی از این نوع هم رو به افزایش است. با این‌که تلاش‌های زیادی شده که عوام

منبع خبر:

رزرو هتل