فرصت‌هایی برای چهره‌های جوان
نداسیجانی
خبرنگار
نزدیک به 8 ماه است که ارکسترملی ایران ازحضور رهبر دائم بی‌بهره است. ارکستری که سال 1377 به رهبری فرهاد فخرالدینی راه‌اندازی شد و حال با گذشت 21 سال ازفعالیت این ارکستر واستفاده از تجارب رهبران متعدد همچنان در فراز و نشیب‌های بسیاری به سر می‌برد. اردیبهشت ماه امسال و در پی اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل دائم، فریدون شهبازیان چوب رهبری ارکستر ملی را به زمین گذاشت و رفت واز آن مدت زمان تا به امروز همچنان ارکستر ملی ایران با حضور رهبران میهمان اجراهای خود را روی صحنه برده است که البته با استقبال خوبی هم روبه‌رو شد. به گفته برخی از اهالی هنر این اتفاق فرصتی برای دیگر رهبران ارکستر و بویژه رهبران جوان است تا ازاین میدان خالی تجارب بسیاری کسب کنند.
دردسرهای هدایت صحیح ارکستر
نادرمشایخی رهبر با سابقه ارکستر به «ایران» می‌گوید: باتوجه به شرایط حال حاضر ارکستر ملی بهتراست این ارکستر به لحاظ رپرتوار احیاشود. ارکستر ملی نوازنده‌های بسیار قابلی دارد که توانایی زیادی دارند. در واقع خود این ارکستر نیز توانایی‌های بالقوه‌

منبع خبر:

رزرو هتل