برنامه حمایت معیشتی از 60 میلیون ایرانیگروه اقتصادی/ روز گذشته؛ شلوغ‌ترین روز سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دولت بود چرا که سؤال و ابهام‌های متعددی وجود داشت که همه انتظار داشتند پاسخ آن را بشنوند. خبرنگاران از حمایت معیشتی از 7 دهک پرسیدند و اینکه پول آن قرار است از کجا تأمین شود؟ دیگر سؤال خبرنگاران محور سفر اخیر رئیس جمهوری به استان‌های کرمان و یزد بود.اما مهم‌ترین سؤالی که از علی ربیعی سخنگوی دولت پرسیده شد و خیلی از مردم پیگیر آن هستند، سرانجام قیمت و سهمیه‌بندی بنزین بود.حمایت از زلزله زدگان هم موضوعی بود که به‌عنوان دغدغه این روزهای دولت بود در حاشیه جلسه هیأت دولت مطرح شد. در ادامه پاسخ‌های دولت به ابهام‌ها و اتهام‌ها آمده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه دولت بر چگونگی حمایت اجتماعی معیشتی از 7 دهک جامعه بحث و تأکید شد که بیش از 18 میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت که این ترکیبی از درآمد و شاخص‌های برخورداری و گروه‌های هدف مشخص است.
بسته حمایتی
به گزارش ایرنا، ربیعی درباره بسته حمایتی از 18 میلیون ‌خانوار و چگونگی آن افزود: این افراد ب

منبع خبر:

رزرو هتل