دغدغه آب و آفتاب

سپنتا نیکنام
عضو شورای شهر یزد
من با دو دغدغه آب و آفتاب از رئیس جمهوری و هیأت همراه در سفر به یزد استقبال می‌کنم. با نگاه به آسمان و نگرانی از زمین و دغدغه‌های زیست محیطی. نام یزد یادآور آفتاب سوزان است؛ هدیه‌ای الهی که استفاده شایسته‌ای از آن نکرده‌ایم و گرچه یزد، استانی پیشتاز در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در میان سایر استان‌هاست اما متوسط سالانه سه هزار و 200 ساعت آفتابی در یزد خود گویای ظرفیت عظیمی است که در استان موجود است و می‌توان با سرمایه گذاری‌های بیشتر در استفاده از پنل‌های خورشیدی حتی در شهر یزد، از این نعمت خدادادی بهره‌ای بیشتر برد. دغدغه دیگر من آب است اما این دغدغه صرفاً معطوف به انتقال آب به یزد نیست بلکه سرمایه‌گذاری در حوزه آب پایدار و روش‌های بهره‌گیری از همین مقدار آب موجود است. یکی از راه‌ها حمایت از روش‌های نوین آبیاری است. دیگری سازوکارهای تصفیه آب خاکستری است که از طریق شورای شهر نیز می‌توان تسهیلات و تشویق‌های تخفیفی برای ساخت و کاربرد آن اعمال کرد اما اگر سرمایه گذاری‌های مناسبی در این حوزه شود چه بسا نیاز به هزینه‌های کلان در انتقال

منبع خبر:

رزرو هتل