نام احمد نام جمله انبیاست

 شهباز محسنی
استاد دانشگاه و پژوهشگراهل سنت
هرفصل و ماهی از سال، حال و هوا و رنگ و بوی معنوی خاصی دارد. ماه ربیع نیز یادآور مولود پیامبر خوبی‌ها و پیشوای بزرگ بشریت، ختم مرسلین، حضرت محمد مصطفی(ص) است. مسلمانان در همه کشورهای جهان به این مناسبت خجسته، جشن‌های مولود نبی را برگزار می‌کنند و آن را تبدیل به فرصتی جهت مرور و بازتعریف زندگی و شخصیت رسول گرامی(ص) و تاریخ اسلام می‌کنند. بنابه قول ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه، نخستین کسی که مراسم جشن مولود نبی اکرم(ص) را برپا کرد یکی از امرای محلی در اربیل عراق به‌نام ملک مظفر اوسعید کوکبری در قرن هفتم هجری بود.  گزافه نیست اگر بگوییم پیامبر عظیم الشأن اسلام، تأثیرگذارترین چهره در تاریخ بشریت است و میراثی که از مجموعه قول و فعل وی و کتاب و سنت برای ما برجای گذاشت در بین ادیان، کامل‌ترین دین‌ها شد.
مولوی بخوبی اشاره می‌کند که:
نام احمد نام جمله انبیاست/چون که صد آمد نود هم پیش ماست
محمد(ص) جامع همه پیامبران از آدم و نوح و ابراهیم گرفته تا موسی و عیسی (ع) است و اسلام نیز مکمل همه ادیان.
میراث ع

منبع خبر:

رزرو هتل