خطوط ریلی 5 استان به هم متصل می‌شوند

سهیلا یادگاری
خبرنگار
درحالی که این روزها کشور در اندوه وقوع زلزله در استان آذریجان شرقی و درگذشت شماری از هموطنان‌مان است، اما یک اتفاق خوب و تاریخی در این استان روی می‌دهد. گزارش‌های دریافتی حاکی است که راه‌آهن میانه-بستان آباد در آستانه بهره‌برداری قرار داشته و به این ترتیب مسیر کریدور ترانزیتی غرب کشور به مرحله تکمیل می‌رسد.
با افتتاح این خط راهبردی علاوه بر اینکه مسیر ترانزیتی ریلی کشور به خطوط ریلی کشور همسایه ترکیه متصل خواهد شد، بخشی از برنامه دولت در حوزه حمل نقل ریلی محقق خواهد شد. دولت های یازدهم و دوازدهم در راستای توسعه مناطق مختلف کشور، اتصال 5 مرکز استان به شبکه ریلی کشور را در دستور کار قرار داده. بر اساس برنامه مراکز کرمانشاه، همدان، تبریز (مسیر جدید) و ارومیه باید تا پایان دولت به شبکه ریلی متصل شوند. تا کنون 4مرکز از این پنج مرکز به راه‌آهن سراسری متصل شده است و بزودی با اتصال راه‌آهن میانه –بستان آباد به شبکه سراسری ریلی وعده دولت محقق می‌شود و 5 استان به راه‌آهن متصل شده است.
توسعه شبکه ریلی به‌عنوان امن‌ترین و کم هزینه‌ترین نوع حمل و

منبع خبر:

رزرو هتل