<پطرزبورگ>آمیزه عجیبی است از بازی‌های زبانی

مریم شهبازی
خبرنگار
سال‌هاست تصمیم گرفته به جز آثاری در حوزه تئوری به سراغ ترجمه رمان و داستان کوتاه نرود؛ دلیل هم دارد. خسته شده! از سختی‌هایی که در فرآیند صدور مجوز کتاب وجود دارد. هرچند که می‌گوید قدری شرایط بهتر شده ولی هنوز هم رفت و آمد به راهروهای تودرتوی اداره کتاب برایش آزاردهنده است. البته مگر وقتی پای یک پیشنهاد یا اثر وسوسه‌کننده در میان باشد. آن‌قدر که قانع شود پی همه گرفت‌و‌گیرهای احتمالی را به جان بخرد. درست شبیه تجربه‌ای که برای ترجمه رمان «پطرزبورگ» پشت سر گذاشت و حالا چند هفته‌ای‌ست که به همت نشر «مرکز» روی پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها قرار گرفته است. وقتی پای گفته‌های فرزانه طاهری از ترجمه این متن مشهور روسی بنشینید از این می‌گوید که چطور وقتی خواندنش را آغاز کرده متوجه شده باید دست به مطالعات بسیاری درباره این اثر و حتی درباره خالق آن بزند. آنقدر خواند و خواند که تازه فهمید به چه ورطه‌ای قدم نهاده. با این حال توان پا پس کشیدن هم نداشت؛ شاید دلش نمی‌خواست خوانندگان را از جزئیات شاهکار آندری بیه‌لی محروم کند. با این حال می‌دانست سراغ ترجمه کتابی رفته

منبع خبر:

رزرو هتل