کلید قفل برجام در بروکسل نیست

 رحمن قهرمانپور
کارشناس مسائل استراتژیک
جمهوری اسلامی ایران در چهارمین گام خود برای متوازن کردن تعهدات اجرای برجام وارد مرحله گازدهی به سانتریفیوژها در سایت هسته‌ای فردو شده است. پس از مرحله طراحی و ساخت سانتریفیوژها که از منظرمهندسی هسته‌ای بسیار مهم و نشان دهنده دستیابی کشور به دانش هسته‌ای است، مرحله آزمایش سانتریفیوژها شروع می‌شود. سانتریفیوژها ابتدا مورد آزمایش مکانیکی قرار می‌گیرند تا این اطمینان حاصل شود که آیا در نوسانات بالا، تحول دارند و دچار شکستگی نمی‌شوند. بعد از این آزمایش مکانیکی، آنها را با گاز UF6 تست می‌کنند که آخرین مرحله آزمایش موفقیت یک سانتریفیوژاست که مرحله بسیار مهمی است؛ یعنی وقتی شما می‌توانید گازی را به یک سانتریفیوژ تزریق کنید و حتی با یک عدد سانتریفیوژ اورانیوم غنی‌سازی کنید نشان می‌دهد مهندسی شما درست بوده است. در مرحله بعد این سانتریفیوژها را به‌صورت آبشار به هم وصل می‌کنند که این اقدام بستگی به نوع طراحی غنی‌سازی دارد. بنابراین از نظر فنی این مسأله مهم است و نشان می‌دهد ایران به دانش ساخت سانتریفیوژها و مهم‌تر از آن مهندسی سا

منبع خبر:

رزرو هتل