مردم زمانی در انتخابات شرکت می‌کنند که رأی‌شان تأثیر و معنا داشته باشد
گروه سیاسی/ «اگر انتخابات بزرگ و باشکوه داشته باشیم، افراد مؤثر انتخاب می‌شوند.» این پاسخ سخنگوی دولت به پرسش‌های خبرنگاران بود که در نشست خبری روز گذشته، از او درباره چرایی طرح مسائل انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری پرسیدند. این خبرنگاران این صدای منتقدان را پژواک می‌دادند که مردم درگیر مسائل معیشتی هستند و طرح این مسائل، چه مشکلی را از مردم حل می‌کند؟
علی ربیعی با اشاره به سخنان رئیس جمهوری در نشست خبری اخیر مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات پرشکوه با مشارکت حداکثری مردم، شکوه انتخابات را در مشارکت ملت و مشارکت ملت را در گرو رقابت دانست و تأکید کرد: تازمانی که مردم احساس نکنند رأی‌شان معنایی دارد، انگیزه رأی دادن نمی‌یابند در واقع باید رأی مردم را برای تغییر، معنی‌دار کرد.
سخنگوی دولت، کارکرد دیگر انتخابات حداکثری را پاسخ به تحریم‌گران و فشار حداکثری آنان برشمرد و گفت: رئیس جمهوری گفته است که انتخابات را در چنان ترازی برگزار خواهد کرد که یک پیام بزرگ از دل این حضور عظیم و همه با هم بیرون آید؛  یک پیام تحریم شکن. لذا ما به عنوان دولت و نیز کل حاکمیت ب

منبع خبر:

رزرو هتل