نقطه قوت ایران؛ پرهیز از ناسیونالیسم افراطی

فرناز حسنعلی‌زاده
مرجان طباطبایی
میهن دوستى(patriotism) یک حس غریزى در عموم انسان‌هاست که در هر دوره تاریخ و هر محدوده جغرافیایی وجود داشته و تنها مختص ایران نیست؛ اما قطعاً از زمان تا زمان دیگر یا موقعیت‌های جغرافیایی مختلف شباهت‌ها و تفاوت‌‌هایی دارد. اینکه میهن دوستی ایرانیان با بقیه ملت‌ها چه تفاوتی دارد؟ چرا ایرانیان هیچ گاه دچار ناسیونالیسم افراطی نشدند؟ چرا ایرانیان خارج از کشور از یکدیگر فاصله می‌گیرند، پرسش‌های مهمی است که با علیرضا بهشتی سیاستمدار و استاد دانشگاه درمیان گذاشتیم. او در گفت‌و‌گو با «ایران ماه» ابتدا دو مفهوم «هویت فرهنگی» و «هویت ملی» و تفاوت این دو را مورد اشاره قرار داده و با تأکید بر اینکه «ملیت پدیده جدیدی است» قدمت تلاش‌ها برای تعریف ملیت را دوران مشروطه می‌داند.
ایرانیان آریایی نیستند
بهشتی «خداباوری» و «ایرانیت» را دو مؤلفه قدیمی هویت ایرانیان می‌داند که در دوره جدید دو مؤلفه دیگر یعنی «سنت» و «مدرنیته» هم به آن اضافه شده است و زمانی هویت ما یکپارچه می‌شود که این 4 مؤلفه در توازن باشد. او با تأکید بر اینکه«پلورالیسم درون هو

منبع خبر:

رزرو هتل