پوپولیسم در کمین است

سرگه بارسقیان
معاون سردبیر
سؤال پوپولیست‌های امروزی به تعبیر فرانسیس فوکویاما این است «آیا طبقه نخبگان ما را نادیده نگرفته و تلاش‌هایمان را کمرنگ نشان نداده است؟»  همانگونه که جان ورنر مولر در کتاب «پوپولیسم چیست» اشاره دارد: «پوپولیست‌ها همواره مردم عادی و بیگناه را در برابر نخبگان فاسد که کار نمی‌کنند (مگر برای نفع شخصی) قرار می‌دهند. پوپولیست‌ها صرفاً منتقد نخبگان نیستند: ادعای آنها این است که آنها و فقط آنها مردم واقعی را نمایندگی می‌کنند. آنها تصور می‌کنند که مخالف نخبگان فاسد در برابر مردمی متجانس و کاملاً اخلاقی هستند که نمی‌توانند به راه خطا روند. می‌توان تمام ناکامی‌های پوپولیست‌های در قدرت قرار گرفته را به گردن نخبگانی که در پشت صحنه چه در داخل و چه در خارج از کشور فعالیت می‌کنند انداخت. هر کس از نخبگان انتقاد کند لزوماً پوپولیست نیست، علاوه بر مخالفت با نخبگان، پوپولیست‌ها ضد کثرت‌گرایی نیز هستند. آنها ادعا می‌کنند که آنها و فقط آنها نمایندگان مردم هستند. رقبای سیاسی دیگر غیرمشروع‌اند و هر کس از آنها حمایت نکند شایسته تعلق داشتن به مردم نیست. پو

منبع خبر:

رزرو هتل