خطر دوقطبی آزادی و آزادگی

 جواد دلیری
سردبیر
یک
ما در روزگار پرتنشی به سرمی بریم. عرصه عمومی و فضایی که برخی رسانه‌ها می‌آفرینند یا آن را بازتاب می‌دهند، پر از تنش و نزاع است. گفتار جناح‌های سیاسی- دینی و ادبیات رسانه‌ها، اغلب خصمانه و آمیخته با عناصر تنش‌زا و نزاع انگیز شده است. آنچه امروز سیاست ایران را به آسیب و آفت کشانده، بیمارى شایع «تغافل» است، خود را در آغوش غفلت غلتاندن تا هیچ سپیدى در سیاهه رفتار ایرانیان به چشم نیاید. دیروز روزنامه کیهان در اقدامی عجیب با ایجاد یک دوقطبی خطرناک و مذموم میان بانوانی که به راهپیمایی اربعین می‌روند و زنانی که به ورزشگاه آزادی و برای تماشای تیم ملی فوتبال ایران رفته‌اند، کوشیده است جامعه ایران را دوپاره کند آنجا که بخشی از بانوان را «راهیان آزادگی» و بخشی دیگر را «قربانیان آزادی» قلمداد کرده است. از منظر کیهان، آنها که به ورزشگاه‌ها می‌روند، بی‌دین هستند و آنها که پای به این مکان‌ها نمی‌گذارند، متدین هستند. چنین ادعایی نه بر اساس بیانات علمای دین و نه براساس شناختی که هر کس می‌تواند از رفتار و سلوک ایرانیان داشته باشد با واقعیت جامعه همخوا

منبع خبر:

خرید بلیط