حمایت دولت از اقتصاد فرهنگ



گروه اقتصادی / مؤسسات فرهنگی و هنری به عنوان یکی از زیرگروه‌های بخش خدمات که نیمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، نیازمند حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای شفاف از سوی دولت است. این چکیده درددل مسئولان و مدیران این گروه از مؤسسات است که با وجود  رکود حاکم بر اقتصاد، اما همچنان سطح اشتغال را در واحدهای فرهنگی حفظ کرده‌اند.
مؤسسات فرهنگی و هنری تک‌منظور و چندمنظوره همانند بسیاری از واحدهای فعال در بخش خدمات هزینه‌های بسیاری دارند.قانونگذار و سیاستگذار فرهنگی به منظور حمایت از اقتصاد فرهنگ کشور، بخش‌هایی از فعالیت این مؤسسات را مشمول معافیت  ازمالیات کرده است، اما با وجود این، ابهام در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث سردرگمی این مؤسسات و سایر واحدها و شرکت‌هایی که از خدمات فرهنگی مؤسسات استفاده می‌کنند، شده است.به‌طوری که همچنان موضوع مالیات بر ارزش افزوده این دسته از فعالیت‌ها به‌طور کامل شفاف نشده است.
طبق روال مالیات بر ارزش افزوده که هم‌اکنون 9 درصد تعیین شده، باید از سوی مؤسسات فرهنگی و هنری از مشتریان روی فاکتورشان دریافت شود، این در حالی

منبع خبر:

خرید بلیط