دولت‌داری ایرانی

«ایران ماه» ضمیمه تحلیلی- گفتمانی روزنامه «ایران» امروز منتشر شد؛ ماهنامه‌ای با شعار «دعوت به خواندن و شنیدن.» هدف از انتشار «ایران ماه» ارائه تحلیل‌هایی «فراتر از خبر» و تبیین گفتمان‌ها فراتر از جهت‌گیری‌های مرسوم سیاسی است. چنان که در سرمقاله آن نیز قید شده، این ضمیمه در پی آنست که عطش تحلیلی مخاطبان «ایران» را پاسخ دهد و به جای سیاسی شدن همه حوزه‌ها، سیاستگذاری حوزه‌ها را مدنظر قرار دهد. به همین دلیل نیز تقسیم‌بندی مألوف نشریات (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...) را ندارد.
 تقسیم‌بندی «ایران ماه» معطوف به هدف‌های پیش گفته است: ایران، گفتمان، مسأله، پرونده، رؤیای ایرانی، جست وجو و زندگینامه. در بخش «ایران» چند اتفاق مهم هر ماه در حوزه‌های گوناگون با بیانی روایی - تحلیلی گزارش می‌شود. در این شماره سفر رئیس جمهوری به نیویورک، ماجراهای صدا و سیما و قصه ورود زنان به ورزشگاه آزادی روایت شده است. «گفتمان» واکاوی ادبیات سیاستگذاری مطرح شده در طول ماه است با قلم تحلیلگران، در حوزه‌های مختلف از انتخابات تا سیاست خارجی.
در بخش «مسأله» هر ماه یک موضوع را به واکاو

منبع خبر:

خرید بلیط