بازی برد - برد

شهیندخت مولاوردی
حقوقدان
سرانجام با برگزاری بازی فوتبال تیم‌های ملی ایران و کامبوج طلسم حضور زنان در ورزشگاه‌ها با تمام بیم‌ها و امیدها شکست و به یکی از مطالبات (با قید تأکید) بخشی از جامعه زنان پاسخ داده شد. واکاوی فراز و فرودهای ۴ دهه این حضور مجال دیگر و بیشتری را می‌طلبد و پرداختن به اینکه بالاخره این اراده دولت بود که حاکم شد یا فشار اجتماعی و داخلی یا فشار خارجی و فیفا و یا...؟، هر کدام در جای خود محل بحث و بررسی است و این روزها خودبه‌خود به حد وفور در افکار و افواه عمومی جاری است. اما این نکته که در موسم دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که این مطالبه هم جدی و هم فراگیر شد و هم اولین قدم‌ها برای برآورده ساختن این خواسته برداشته شد، هم امروز محل مناقشه است که اینجا فرصت ورود به آن و حداقل دفاع از عملکرد دوران مسئولیتم در این باره فراهم نیست و در گفت‌و‌گوی مفصلی که اخیراً با یکی از خبرگزاری‌ها تحت عنوان«کسی قصد مصادره این دستاورد را ندارد» و «مهم نتیجه و اتفاقی است که در حال وقوع است»، به آن پرداخته‌ام.
اکنون حفاظت و پاسداری از این دستاورد مهم است که اتفاقاً

منبع خبر:

خرید بلیط