اول آزاد‌سازی دوم خصوصی‌سازیسیاوش رضایی
خبرنگار
 از نخستین واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1370 حدود 28 سال می‌گذرد، موضوعی که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384، وارد فاز جدیدی شد. براساس آمارها در دولت ششم 332 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. در دولت‌های هفتم و هشتم این رقم به 2 هزار و 515 میلیارد تومان رسید، اما در دولت‌های نهم و دهم و با ابلاغ سیاست‌های کلی حجم واگذاری‌ها به 102 هزار و 644 میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم و دوازدهم هم واگذاری 48 هزار میلیارد تومانی به ثبت رسیده است. این درحالی است که به زعم مسئولان دولتی و کارشناسان بیش از 80 درصد واگذاری‌ها دراین دوره نه تنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده بلکه موفق هم نبوده است. مصداق‌های آن نیز در مشکلات هپکوی اراک و نیشکر هفت تپه نمایان شده است. برهمین اساس دولت دوازدهم برای پایان دادن به این مشکلات قصد دارد یک بار دیگر راه و روش خصوصی‌سازی را مورد بازنگری قرار دهد. آنطور که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است در هیأت عالی واگذاری تغییرات اساسی در خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. یکی از این روش‌ها اجاره به شرط ت

منبع خبر:

رزرو هتل