نقشه راه انتخابات مطلوب

محمدرضا تابش
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس
تا انتخابات مجلس راه زیادی باقی نمانده است. اما رویکردهایی که در همین زمان کوتاه از سوی نهادهای متولی انتخابات مطرح می‌شود، می‌تواند هم بر تصمیم آنها که باید خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و هم بر اراده مردم برای مشارکت در انتخابات و اثرگذاری در شکل‌گیری مجلس آینده مؤثر باشد.
در بخشی از نطقی که به تازگی در صحن علنی مجلس داشتم، بر این نکته تأکید کردم که  «انتخابات زبان سخن گفتن مردم با هم و با حاکمیت و نیز حاکمیت با مردم و با جریان‌های سیاسی است.»
سخنان رئیس جمهوری در ترسیم انتخابات مطلوب از نگاه دولت بهانه‌ای شد تا یک بار دیگر به اهمیت این رویداد که یکی از بنیان‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است، بپردازم. اینکه رئیس جمهوری به صورت شفاف و با مدد گرفتن از یادآوری نحوه شکل‌گیری مجلس اول بر برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی و با مشارکت گسترده مردم تأکید کرد، هم جهت گیری دولت و وزارت کشور به عنوان برگزارکننده انتخابات را مشخص می‌سازد و هم دیگر نهادهای تأثیرگذار در این فرآیند را به همراهی برای دست یافتن به هدف

منبع خبر:

رزرو هتل