میرزایی نیکو در گفت‌وگو با همدلی: تاکتیک اصلاح‌طلبی را می‌توان تغییر داد ولی مبانی آن را خیر

همدلی| «انتخاب گفتمان جدید» و «اصلاح اصلاح‌طلبان» دو عبارت مشترک بین سخنان این روزهای تئوریسین‌های اصلاح‌طلبی است. بسیاری از اصلاح‌طلبان این روزها بر این باورند که این جریان سیاسی نه تنها باید راهبرد عملی خود را تغییر دهد بلکه باید گفتمان جدیدی برای خود تعریف کند. محسن آرمین از چهره‌های بنام این جریان سیاسی به‌تازگی در گفت‌وگویی با ایرنا گفته که «به‌طور کلی این روزها حال اصلاح‌طلبان خیلی خوب نیست. اصلاح‌طلبان نیاز به یک گفتمان جدید و یک خانه تکانی اساسی دارند. پنجره‌ها را باید بازکنند تا هوای تازه وارد شود. وسایل کهنه و زنگارگرفته را باید دم در یا سرکوچه بگذارند تا سمساری ببرد.»
در همین باره قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه و از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همدلی می‌گوید:«هر حزب و جریانی همیشه باید تغییر رویه دهد و مسیرهای تازه‌ای را برای ادامه حیات خود انتخاب کند. چرا که این کار باعث رشد و پیشرفت آن جریان سیاسی می‌شود. در واقع انتخاب رویه‌های جدید به ادامه حیات آن جریان سیاسی کمک می‌کند و باعث می‌شود که آن جریان همگام با تغییرات جامعه خود را به روز کند. اما منظور از این تغییر رویه تغییر اساس و بنیان‌های فکری یک جریان سیاسی نیست. اساس اصلاح‌طلبی و رفتن به سمت اصلاحات یک اصل است و نمی‌توان آن را تغییر داد و به سمت نکته‌هایی که بعضی افراد می‌گویند، رفت. به عبارت دیگر این اساس و هدف شاید نیازمند مسیرهای تازه و جدیدی باشد تا بلکه بهتر و کامل‌تر محقق شوند. بنابراین اینجا سخن از تغییر تاکتیک‌ها به میان می‌آید و باید تاکتیک‌ها و روش‌های رسیدن به اصل را تغییر داد. ولی استراتژی، چارچوب‌ها و مبانی همیشه ثابت است. اگر در موارد دیگر تاکتیک و روش‌ها اشتباه باشد، باید تعدیل و جابه‌جا شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پاسخ به این سوال که این تغییر اصلاح‌طلبان باید به چه سمتی پیش برود؟ می‌گوید:«به نظر من ایجاد تغییر باید به سمت تکامل بهتر و رشد بیشتر باشد. اگر جریان اصلاح‌طلبی می‌خواهد توجه جامعه را به سمت خودش جلب کند، باید با توان بیشتری در مسیر هدف خود گام بردارد و پیشرفت کند.»
میرزایی نیکو درباره وضعیت کنونی اصلاح‌طلبی در بین افکار عمومی معتقد است:«فرقی ندارد هرکسی که به مردم خدمت کند و خیانت نکند جایگاهی نزد مردم دارد و می‌تواند این جایگاه را نیز حفظ کند. شما فضای مجازی و تبلیغات را در نظر نگیرید با مجموعه‌ها که صحبت کنید فردی که تفکرش اصلاح‌طلبی است، امکان دارد که از اصلاح‌طلبان خوشش نیاید ولی تفکراصلاح‌طلبی دارد و دنبال اصلاحات است و به همین دلیل است که تفکر اصلاح‌طلبی دارد. مطمئنا اگر از این قطار پیاده شود سوار قطار دیگری نمی‌شود. به این معنا که اگر حامیان تفکر اصلاح‌طلبی از رفتار یک اصلاح‌طلب ناامید و ناراحت شوند، نباید انتظار داشت که این حامی تفکر اصلاح‌طلبی، به یک باره طرفدار جریان سیاسی و فکری مخالف شود.»
رزرو هتل