کاسبی با فروش اجباری کارت های جعلی سلامت

فریبا خان احمدی
خبرنگار
یک گفت‌و‌گوی ساده تلفنی بین خوانندگان روزنامه ما و تماس گیرنده‌ای از خانه بهداشت در خیابان ولیعصر تهران شکل گرفته است. خانم... برای صدور کارت الکترونیک بهداشت سلامت تماس گرفته که می‌خواهد کارت هوشمند را به نشانی آقای مردانی(یکی از آن 10 نفری که با او تماس گرفته‌اند) بفرستد اما در عوض آقای مردانی باید موقع تحویل کارت از مأمورفروش مبلغ 99 هزار تومان از طریق دستگاه کارتخوان شخصی سیار کارت بکشد. قیمت کارت آنقدر بالا نیست که لحظه‌ای تردید کنی که کاسه‌ای زیر نیم کاسه باشد، فقط 99 هزار تومان.
آقای مردانی که روحش از هیچ چیز خبر ندارد، در تماس با روزنامه ما می‌گوید: «خانم... از خانه بهداشت ولیعصر تماس گرفت و گفت برایم کارت الکترونیک سلامت صادر شده این هم شماره تلفنش. آیا وزارت بهداشت چنین برنامه‌ای دارد و شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟» بلافاصله با شماره تلفن تماس می‌گیرم و سراغ خانم... را می‌گیرم. مردی پشت خط می‌گوید خانم... برای صرف ناهار تشریف برده‌اند. از او درباره اینکه این شماره تلفن برای کجاست و کارت بهداشت هوشمند برای چه منظوری صادر ش

منبع خبر:

رزرو هتل