سیگنال ارزی سران قوا

گروه اقتصادی/ «اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز در سی ونهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهوری تمدید شد.»، این تصمیم چه پیامی برای عموم مردم، فعالان اقتصادی و در نهایت بانک مرکزی دارد؟
بانک مرکزی پیام را گرفت
مخاطب تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه کسانی هستند؟ مخاطب اصلی این تصمیم بانک مرکزی است.چرا که این نهاد است که مسئولیت اجرای تصمیم شورای عالی را دارد.
بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای دنیا وظایف مهمی در ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی ایفا می‌کنند،اما مهم‌ترین وظیفه این نهاد مهم در اقتصاد کنترل نرخ تورم، براساس شرایط عمومی اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های پولی مرتبط برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی با بهره‌گیری از ابزارهای پولی نظیر نرخ سود(بهره)بانکی، نرخ تنزیل، نرخ سپرده قانونی، استفاده عملیات بازار باز و سیاست‌های اعتباری و تخصیصی است.اما در کشور به‌ دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، بانک مرکزی از مسیر سیاستگذاری اولیه به طور معمول فاصله می‌گیرد و فعلاً تحقق وظایف کلان و اهداف توسعه در اولویت قرار ندارد.
در واقع شرایط تحریم، م

منبع خبر:

خرید بلیط