پای ما لنگ است و منزل بس دراز!محمد بلوچ زهی
بخشدار مرکزی نیک شهر
حدود یک ماه و نیم پیش از آغاز بازگشایی مدارس، سیدجواد حسینی سرپرست وقت وزارت آموزش‌وپرورش
بار سفر به پهناورترین و کم برخوردارترین
استان‌ کشور یعنی سیستان و بلوچستان
بست تا از نزدیک آنچه را ببیند که پیش‌تر در رسانه‌ها بارها و بارها از وضعیت فاجعه بار آموزشی این استان سخن به میان آمده و همواره به‌عنوان یکی از معدود مناطق آموزشی محروم از آن یاد می‌شود!
سفر بالاترین مقام مسئول وقت وزارت آموزش و پرورش به این استان که دارای پایین‌ترین شاخص‌های آموزشی در سطح کشور است از آن جهت حائزاهمیت بود و مورد توجه که شاید این نخستین بار باشد چنین قاطعانه و شفاف از ارتقای شاخص‌های آموزشی و برنامه‌های مدون کوتاه مدت برای فائق آمدن بر وضعیت فاجعه بار عرصه آموزش سیستان و بلوچستان سخن به میان می‌آمد و در پس وعده‌های این مقام عالی نیز بسی امیدواری و همراهی مردمی ایجاد گردید. باید توجه داشت که سیستان و بلوچستان بویژه منطقه بلوچستان همواره پیشتاز بالاترین آمار بازماندگان از تحصیل بوده و نیز گوی سبقت را از سایر استان‌های کشور به‌خاطر ت

منبع خبر:

رزرو هتل