امضای الکترونیک جایگزین مهر پزشکی می‌شود
فریبا خان احمدی
خبرنگار
«نشتی بازار رسمی دارویی کشور به خیابان ناصر خسرو با استفاده از دفترچه بیمه‌های اجاره‌ای» موضوعی است که این روزها شائبه‌های زیادی را درباره خروج دارو از چرخه قانونی توزیع و فروش آن به قیمت آزاد در بازار سیاه به‌دنبال داشته است. برخی از فعالان عرصه سلامت می‌گویند؛ سودجویان توانسته‌اند با به‌کار بستن روش‌های مختلف، دارو را از مسیر قانونی توزیع خارج کنند و دارویی که دولت بابت آن ارز دولتی داده در بازار سیاه به فروش می‌رسد.  موضوع اجاره دفترچه‌های بیمه، زد و بند برخی وارد‌کنندگان و لابی شماری از پزشکان با برخی داروخانه‌ها و جعل مهر پزشکان برای نوشتن نسخه‌های کاغذی از جمله مواردی است که گفته می‌شود منجربه فروش دارو در مجاری غیررسمی می‌شود که البته مدیران حوزه سلامت چنین موضوعی را قبول ندارند ولی می‌گویند این احتمال دور از ذهن نیست که نسخه‌نویسی دستی و کاغذی مسیر برخی از سوءاستفاده‌ها را برای متخلفان هموار کند. حالا با توضیحاتی که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به «ایران» می‌دهد؛ با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی و امضای ا

منبع خبر:

رزرو هتل