ورود زنان به ورزشگاه؛ قانون چه می‌گوید؟

 
 
 
 
ترک يا عمل به فعلي که قانونگذار طي تشريفات قانوني مجوز آن را داده و يا آن را منع کرده، جرم محسوب مي‌شود. مثلا در قانون گفته مي‌شود کسي که بدون داشتن گواهينامه پشت موتور بنشيند مجرم است، اما درباره دوچرخه سواري مطلبي گفته نشده، لذا هرکس سوار دوچرخه شود و گواهينامه نداشته باشد جرمي مرتکب نشده چراکه قانونگذار قبلا بايد جرم را درباره آن فعل تعريف کند. در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها نيز هيچ نص قانوني وآيين‌نامه نداريم منتها معلوم نيست که چه کسي و در چه زماني جلوي حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را گرفت که پس از آن به يک رويه تبديل شده و تاکنون ادامه پيدا کرده است. همانطور که معاون حقوقي رئيس‌جمهوري نيز تصريح کرده، قانونگذار صحبتي در مورد عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها نداشته و قانوني وضع نشده، اما اين قضيه از ابتدا به صورت عرفي جلو رفته است. کما اينکه در مورد جدا‌سازي زنان و مردان در اتوبوس‌‌ها نيز قانوني نداريم. حتي پيش از انقلاب و براي زيارت امام رضا(ع) در مشهد، زنان و مردان از هم جدا نمي‌شدند و قانوني در اين مورد وجود نداشت. در مسجد الحرام نيز هم زنان و مردان طواف مي‌کنند و خط مرزي وجود ندارد. از اين جهت است که گفته مي‌شود براي اعمال محدوديت‌ها بايد قانون باشد و اگر محدوديتي بدون قانون اعمال شد ناشي از برداشت سليقه‌اي افراد است که اساسا موافق قانون نيست. عدم وجود منع قانوني براي حضور زنان در ورزشگاه‌ها نيز از همين رويه پيروي مي‌کند، اما از زماني که طي چند ماه گذشته داستان حضور دختران جوان در ورزشگاه پيش آمد اين پرسش نمايان شد که محدوديت حضور زنان در استاديوم‌ها بر چه اصلي متکي است؟ قانون که مشخص نکرده و اراده شخصي افراد نيز نمي‌تواند موثر باشد لذا به مساله وجوه شرعي بخشيدند. به هر حال اکنون اين مسائل چالشي به‌وجود آورده تا حدي که فيفا هشدار داده که اگر اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها صادر نشود ايران را محروم خواهد کرد. نکته اين است که ما هميشه تا دقيقه پاياني صبر مي‌کنيم و براي موضوعاتي که به راحتي مي‌توانيم حل کنيم، خسارت‌هاي زيادي پرداخت مي‌کنيم. بسيار راحت مي‌شد که در گوشه‌اي از ورزشگاه دري باز شود و جايي براي حضور زنان اختصاص يابد، اما پرسش اين است که چرا وقتي مي‌توانيم به راحتي اين کار را انجام دهيم، بايد در دنيا سر زبان‌ها بيفتيم و هزينه‌هاي زيادي را متقبل شويم؟ جاي تعجب است! گرهي را که به راحتي با دست باز مي‌شود، برخي مي‌خواهند با دندان باز کنند! اگر اجازه حضور به زنان در ورزشگاه‌ها را ندهيم از سوي فيفا از تمامي مسابقات داخلي و بين‌المللي محروم خواهيم شدکه هزينه گزافي برايمان خواهد داشت و ظاهرا بايد از دستور فيفا تمکين کنيم. اينگونه نباشد که اعتبار ايران در مجامع بين‌المللي وجه‌المصالحه اراده برخي افراد با سليقه خاص شود.
رزرو هتل